Nhật kí giao dịch - Điều mà các trader mới nên biết

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Những treder chuyên nghiệp thường khuyên nhưng trader mới khi tham gia thị trường nên tạo cho mình nhật ký giao dịch riêng.Vậy làm thế nào để duy trì một nhật ký giao dịch? Dưới đây là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất – mỗi giao dịch sẽ được ghi lại vào một tờ giấy với các nội dung sau:

Thời gian thực hiện giao dịch (giờ và ngày tháng);
Cặp tiền tệ sử dụng và khối lượng giao dịch;
Khoảng thời gian được sử dụng cho việc phân tích;
Các ngưỡng kháng cự vàhỗ trợ (3 ngưỡng cho mỗi mức giá hiện tại);
Giá mở (Giá bán hoặc giá mua);
Mức Chốt lời;
Mức Cắt lỗ;
Lợi nhuận có thể kiếm được (D) và thua lỗ có thể xảy ra (E) theo đơn vị điểm phần trăm;
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (F) chỉ ralợi nhuận có thể kiếm lược lớn hơn thua lỗ có thể xảy ra bao nhiêu (F>1),hoặc ngược lại (F<1).Lưu ý là bạn nên đặt F>1;
Một vài đánh giá của bạn về tình hình thị trường tại thời điểm mở trạng thái. Lý do bạn thực hiện giao dịch (ví dụ, có tin tức kinh tế tích cực hoặc dấu hiệu nhận được từ cácchỉ số phân tích kỹ thuật). Sau này, nó sẽ giúp bạn xác định mứcđộ hợp lý của quyết định màbạn đã đưa ra;
Điểm rút khỏi thị trường – giá tại đó bạn đóng trạng thái của mình;
Giá trị lợi nhuận hoặc thua lỗ tính bằng đồng tiền cơ sở.


Rất nhiều người cũng đồng ý rằng việc ghi lại các quyết định được đưa ra trước khi biết kết quả của chúng là một phần rất quan trọng của quá trình tự học hỏi và hoàn thiện. Không may thay, chỉ có một số phần trăm rất ít các nhà kinh doanh mới bắt đầu là làm theo lời khuyên này bởi việc duy trì một nhật ký như thế đòi hỏi rất nhiều thời gian và cố gắng. 

Điền đầy đủ vào mẫu nhật ký như trên sẽ giúp bạn tập trung suy nghĩ vào những vấn đề chính yếu: điều kiện thực hiện một giao dịch, mức độ rủi ro, lãi lỗ tiềm năng.


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. Tin Forex.
Design by Tin Forex
Creative Commons License