7 điều trader khi mới tham gia giao dịch forex cần phải nắm điể thành công.

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Trader khi mới tham gia thị trường forex cần phải nắm 7 vấn đề sau để xây dựng cho mình một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.

1. Đánh giá các khả năng có thể xảy ra
1.1 Mục tiêu kinh doanh trong dài hạn của tôi là gì (trong một năm, một tháng, một tuần)?
1.2 Ưu điểm và nhược điểm của tôi là gì với vai trò một nhà kinh doanh
1.3 Các nguyên tắc giao dịch của tôi tốt đến đâu, và liệu tôi có thể luôn tuân thủ chiến lược kinh doanh đã lựa chọn trước hay không?
1.4 Mỗi ngày tôi có thể dành bao nhiêu thời gian vào việc giao dịch và phân tích thị trường?
1.5 Trình độ tin học của tôi có đủ để tôi làm chủ được tất cả các chức năng trong phần mềm giao dịch mà nhà môi giới cung cấp hay không?
1.6 Tôi hiểu biết những gì về kinh tế và tài chính? Những hiểu biết đó có đủ để tôi phân tích thị trường và các tin tức kinh tế?
1.7 Liệu tôi có thể làm việc một mình và đưa ra quyết định giao dịch một cách độc lập hay không?
2. Bạn sẽ sử dụng những công cụ nào khi kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn?
2.1 Tôi dự định giao dịch bằng cặp tiền tệ nào? Với khối lượng bao nhiêu mỗi giao dịch?
2.2 Chiến lược kinh doanh của tôi đã được thử nghiệm với các cặp tiền tệ này chưa? Kết quả ra sao?
2.3 Tính trung bình thì một trạng thái của tôi được duy trì trong bao lâu?
2.4 Điều kiện để mở một trạng thái giao dịch của tôi là gì?
2.5 Tôi đã phân tích kết quả của một chiến lược đã được lựa chọn chưa? Nó cho ra lợi nhuận hay thua lỗ và tại sao?
3. Các phương pháp phân tích và nguồn thông tin
3.1 Tôi sẽ sử dụng những nguồn thông tin nào?
3.2 Tôi sẽ áp dụng những phương pháp phân tích kỹ thuật nào (biểu đồ, chỉ số, mô hình giá)?
3.3 Tôi sẽ tập trung vào những báo cáo phân tích nào hàng ngày, tôi sẽ theo dõi sát sao những tin tức nào trên thị trường? Kế hoạch làm việc của tôi trong một ngày thế nào?
3.4 Tình hình thị trường hiện nay ra sao? Nó đang có xu hướng hay là đang điều chỉnh?
4. Quản lý rủi ro và tiền của bạn
4.1 Tôi sẽ áp dụng những phương pháp quản lý rủi ro nào (ví dụ, không sử dụng quá 5% số dư tài khoản cho mỗi giao dịch)?
4.2 Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận của tôi trên mỗi giao dịch?
4.3 Các mức Cắt lỗ và Chốt lời của tôi ở đâu?
4.4 Số dư tài khoản ban đầu của tôi là baonhiều? Tôi sẽ làm gì nếu mất đi một phần trong đó, đổ thêm tiền vào hay hạn chế giao dịch?


5. Chiến lược giao dịch
5.1 Nhữngtín hiệu nào từcác chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng để khẳng định các quyết định giao dịch của tôi?
5.2 Các quyết định giao dịch của tôi có tuân thủ đúng những nguyên tắc trong chiến lược của tôi hay không?
5.3 Tôi có thường xuyên phân tích các trạng thái đã đóng của mình hay không?
5.4 5-10 nguyên tắc quan trọng nhất của tôi trong khi giao dịch là gì?
5.5 Nguyên tắc tham gia/ rút khỏi thị trường của tôi là gì?
6. Nhật ký giao dịch
6.1 Tôi có duy trì được nhật ký giao dịch hay không? Nếu có thì khoảng bao lâu tôi lại ghi lại các thông tin và phân tích lịch sử giao dịch từ đó?
6.2 Sau khi đã đóng một trạng thái với kết quả lãi hoặc lỗ, tôi sẽ quan tâm tới điều gì?
7. Các thông tin khác
7.1 Tôi sẽ làm gì nếu máy tính hoặc kết nối Internet của tôi có vấn đề tại thời điểm mà tôi thấy có rất nhiều cơ hội giao dịch?
7.2 Tôi có biết thông tin liên lạc của công ty môi giới của mình (số điện thoại, email) và giờ làm việc của bộ phận hỗ trợ khách hàng không?
7.3 Ngoài các bản mềm, tôi có ghi lại mật khẩu giao dịchvà các thông tin khác liên quan đến các tài khoản giao dịch không?


Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. Tin Forex.
Design by Tin Forex
Creative Commons License