USD/CAD di chuyển cao hơn sau khi có dữ liệu Mỹ và Canada

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Đồng đô la Mỹ tăng cao hơn so với đôla Canada vào thứ ba, nhờ việc phát hành một báo cáo tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ mạnh mẽ, trong khi dữ liệu đáng thất vọng từ Canada áp lực lên đồng nội tệ.
USD/CAD đạt 1,3481 trong thương mại của Mỹ tăng cao, cặp giá sau đó hợp nhất tại 1,3459, tăng 0,37%.

Cặp đôi đã có khả năng tìm thấy hỗ trợ tại 1,3373, mức thấp nhất của 22 tháng mười một và kháng cự tại 13.542, mức cao nhất trong ngày 28 tháng 11.

Số liệu chính thức cho thấy, ước tính thứ hai của quý thứ ba của Hoa Kỳ tổng sản phẩm trong nước tăng 3,2%, tăng so với đọc sách ban đầu của một mở rộng 2,9%.

Các nhà phân tích đã được tìm kiếm một điều chỉnh tăng nhỏ hơn chỉ 3,0%.
Các số liệu lạc quan thêm lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng tăng cắt giảm chi tiêu và thuế tài chính dưới sự quản lý Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Subscribe your email address now to get the latest articles from us

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2016. Tin Forex.
Design by Tin Forex
Creative Commons License